De afgelopen weken heeft Agentschap Wegen & Verkeer in meerdere Vlaamse tunnels Waze Beacons geïnstalleerd. Deze toestellen zenden een signaal uit waarmee het mogelijk wordt om in de tunnel je locatie te kunnen bepalen, daar waar je normaal gezien geen ontvangst gaat hebben van Gps-satellieten. Vlaanderen volgt hiermee een reeks andere landen waar men ook de veiligheid in tunnels wilt verhogen door de “tunnelblindheid” van navigatiesystemen op te lossen.

Een Waze Beacon, op een plaatje gemonteerd om gemakkelijk aan te brengen aan een tunnelwand.

Waze Beacons

Waze beacons zijn kastjes die heel de tijd een bluetooth-signaal uitsturen naar hun omgeving. Dit signaal bevat wat technische data van de beacon, alsook een uniek identificatienummer. Door deze bakens om de 40 meter te installeren wordt het mogelijk om bij de bluetooth-ontvanger (een smartphone bijvoorbeeld) de sterkte van de verschillende signalen te analyseren en daarmee in de lengte aan positiebepaling te gaan doen. Het enige dat men daarvoor nodig heeft is de ruwe locatie van waar welk baken zich bevindt.

Er vind geen gegevensuitwisseling in twee richtingen plaats bij deze toestellen. Deze bakens sturen een signaal uit, maar weten niet of er iemand dit signaal ontvangen heeft. Er wordt geen bluetooth-koppeling uitgevoerd om deze gegevensoverdracht te realiseren. Deze toestellen kunnen bijgevolg ook niet gebruikt worden om aan verkeerstellingen te doen en zijn dus ook niet in staat om individuele gebruikers te traceren. Er zijn dus geen zorgen rond de privacy nodig bij deze installatie.

Waze Mobile Ltd. heeft samen met Bluvision deze goedkope technische oplossing uitgewerkt om aan locatiebepaling te kunnen doen in tunnels. Dit betreft echter een open systeem waar iedereen gebruik van kan maken! Het enige dat men hiervoor dient te doen is te luisteren naar de bluetooth-signalen.

Installatie en activatie

Na de installatie van de bakens in meerdere tunnels door Agentschap Wegen & Verkeer kunnen Waze en de lokale Waze Community starten met het testen van de bakens en de activatie van het systeem daar waar er geen problemen ontdekt worden. De initiële testen van enkele tunnels werden vorig weekend uitgevoerd en de resultaten zijn tot nu toe allemaal zeer positief geweest! In het filmpje hieronder kan je deze test bekijken voor de Craeybeckxtunnel in Antwerpen. Je kan opmerken dat de locatiebepaling een seconde of drie stopt bij het binnenrijden van de tunnel, dit doordat er aan de ingang van de tunnel nog altijd een vervormd gps-signaal ontvangen kan worden. Eenmaal dit wegvalt wordt er teruggevallen op de beacons, waardoor het mogelijk wordt om aan snelheidsbepaling te doen net zoals buiten een tunnel.

Momenteel zijn de Craeybeckxtunnel en Kennedytunnel in Antwerpen, en de Vierarmentunnel in Brussel actief binnen Waze. Na de installatie en succesvolle testen zullen de andere tunnels ook actief worden in de app.

Nota: het gele pijltje is een aanduiding van de ruwe gps-locatie, dit is uiteraard niet aanwezig bij normaal gebruik van de app.

Kostprijs

De Waze Beacons hebben ongeveer € 8.000 gekost voor alle tunnels. Met de installatiekost er bij gaat dit op zo’n € 30.000 uitkomen. Ter informatie: Waze verdient hier geen enkele Euro mee, deze worden door de eigenaar zelf aangekocht bij Bluvision (de fabrikant van de bluetooth-bakens) waarmee Waze heeft samengewerkt om dit product technisch op punt te stellen. Waze heeft (zonder vergoeding) wel geholpen met de technische details rond de installatie en de Waze Community heeft daarna geholpen met het testen van de geïnstalleerde beacons. Alternatieve systemen om aan locatiebepaling te doen kosten een veelvoud hiervan en geven uiteindelijk hetzelfde resultaat.

 

We zouden hierbij iedereen willen bedanken die meegeholpen heeft met het tot stand komen van dit project. In het bijzonder uiteraard Agentschap Wegen & Verkeer aangezien zij hebben willen meegaan in dit verhaal en tot de installatie van de beacons zijn overgegaan. Ook Peter van der Veen van de lokale Waze Community verdient een vermelding aangezien hij de communicatie en testen in goede banen heeft geleid.