De cijfers op deze pagina zijn geen officiële gegevens van Waze, ze zijn een project van de Waze Benelux Community om tendensen te kunnen waarnemen.
Deze cijfers maken gebruik van het aantal gelijktijdig actieve gebruikers en meldingen dat in de app gerapporteerd wordt. De som van de cijfers van de verschillende regio's kan niet beschouwd worden als een totaal voor heel de Benelux.

Aantal Wazers alle steden huidig aantal online: 10762 (om 06:35)
Maximum aantal online: 151901 (2024-03-06 om 18:55)

*